Về bản thân

Xách ba lô lên và …. trải nghiệm cuộc sống thôi nào bạn ơi!